Foodpanda_ASZF

Általános szerződési feltételek

0. Fogalommeghatározások

Az Általános Szerződési Feltételek a következő meghatározott kifejezéseket tartalmazzák:

Előfizetés:

a Szolgáltató és a Bérlő közötti megállapodás a kerékpár Bérlő általi használatáról, valamint bármely más megállapodás a Szolgáltató és a Bérlő között;

Általános szerződési feltételek:

a Szolgáltató ezen általános feltételei, amelyek bármely Előfizetésre vonatkoznak;

Befejezés dátuma:

az a nap, amikor az Előfizetés a Bérlő általi lemondással végződik, a 6.3. cikkben leírtak szerint;

Kerékpár:

az elektromos rásegítésű kerékpár, másnéven pedelec amelyet a Szolgáltató az Előfizetés alapján a Bérlő rendelkezésére bocsátott a Bérlő számára az Általános Szerződési Feltételek szerint;

Bérlő:

bármely természetes vagy jogi személy, aki előfizetéssel él a Szolgáltatónál;

Indokolatlan javítás:

az 5.4. cikkben megadott jelentéssel bír;

Szolgáltató:

Kruz Bike Company kft, amelynek székhelye és levelezési címe 1149 Budapest Kövér Lajos u. 54. A 1/2, adószáma: 27957668-2-42 

Javítás:

A Szolgáltató által a Bérlő számára biztosított megoldás a kerékpárral kapcsolatban, akár javítással, akár cserével egy másik kerékpárra.

1. Megrendelés menete

1.1 A rendelés https://kruzbike.com/pages/foodpanda oldalon történő online rendelés leadásával történik, a rendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

1.2 Általában a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül a szolgáltató felveszi a kapcsolatot a leendő Bérlővel és tájékoztatatja az átadás menetéről, várható időpontjáról.

1.3 Amennyiben a Szolgáltató nem rendelkezik bérbe adható kerékpárral és nem tudja teljesíteni a megrendelést az előfizetés megrendelésekor erről köteles értesíteni a megrendelőt, a megrendelő törölheti rendelését addig amíg a szolgáltató újra nem rendelkezik bérbe adható e-kerékpárral és ki nem állítja a számlát a megrendelésről.

1.4 A szolgáltató a személyes adatok beérkezése után 48 órán belül Kiállítja a számlát és kérelmezi annak kifizetését bankkártyás online fizetési szolgáltatón keresztül, az átadás csak a számla kiegyenlítése után történhet.

1.4 A Szolgáltató üzlethelyiségében 1076 Budapest Sajó u. 2-ben átadja a kerékpárt és aláíratja a bérleti szerződést a Bérlővel, átadja a szerződés másolatát valamint elkéri a személyi igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát a személyes adatok ellenőrzésének céljából, ezekről másolatot/fényképet nem készít. Az átadás ideje Hétfőtől-Péntekig lehet 9:00-17:00 között lehetséges.

2. Általános rendelkezések

2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Bérlő között létrejött minden szerződésre érvényesek.

2.2 A Szolgáltató és a Bérlő között a jelen Feltételektől eltérően vagy azokon kívül kötött megállapodások csak akkor érvényesek, ha a Szolgáltató ezt kifejezetten megerősíti, például e-mailben.

2.3 A Szolgáltató által megadott árak az áfát tartalmazzák.

2.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot hogy az átadott kerékpár eltér a képen láthatótól.

3. Előfizetés

3.1 Az Előfizetés időtartama alatt a Bérlő rendelkezik egy kerékpárral.

3.2 A kerékpár bicska zárral és egy kulccsal rendelkezik.

3.3 Az Előfizetés alapján a Bérlő jogosult ingyenes javításra/cserére (további részletekért lásd az 5. cikket). Ez azt jelenti, hogy:

  • a kerékpár kopásából és az előfizetés típusának megfelelő normál használatából eredő hibák ingyenesen kijavítjuk. Ilyen hibákra példaként említhető a gumiabroncs kilyukadása, a lánc vagy a láncvédő törése, a nyereg szakadása és a világítással kapcsolatos problémák;
  • az e-kerékpár ingyenes cseréje vagy javítása csak a 1076 Budapest Sajó u. 2-ben lehetséges.

3.4 A Szolgáltatónak mindig van tartalék kulcsa a kerékpárhoz. Ha a Bérlő elveszít egy kulcsot, új kulcsot kell kérnie a Szolgáltatótól. Az ezzel járó költségek kulcsonként 5.000 Forintot tesznek ki.

3.5 A lopás veszélye miatt a Bérlőnek tilos a kulcsról másolatokat készítenie és egynél több kulcsot birtokolnia. A hiányzóként megadott kulcsot a megtalálás után azonnal vissza kell küldeni a Szolgáltatónak.

3.6 Az kerékpár hirdetéseket tartalmazhat. Bérlőnek haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval, ha a reklám megsérült, vagy ha egy reklám teljesen eltűnt a kerékpárról.

4. Feltételek

4.1 A Bérlő a Szolgáltató utasításainak megfelelően rendeltetés szerűen használja és vigyáz az kerékpárra.

4.2 A Bérlőnek rendelkeznie kell magyar bankszámlaszámmal, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet azonosító hatósági igazolvánnyal. 

4.3 Az kerékpár a Szolgáltató tulajdonát képezi. Bérlő azt nem adhatja ki további harmadik fél javára.

4.4 Bérlő személyesen felelős az Általános Szerződési Feltételek betartásáért.

4.5 Az Bérlő felelős azért, hogy a Szolgáltató által ismert adatok, például egy új cím változásait időben továbbítsa.

4.6 A Bérlő nem hajthat végre olyan változtatásokat a kerékpáron, amelyek nem távolíthatók el a kerékpár károsodása nélkül, és nem szabad semmilyen módon manipulálnia a kerékpárt.

4.7 A bérlőnek legalább 18 évesnek kell lennie, és képesnek kell lennie jogilag kötelező szerződések megkötésére ahhoz, hogy előfizethessen a szolgáltatásra. A kiskorúak felnőtt felügyelete mellett előfizethetnek.

4.8 A bérlő köteles a megfelelő előfizetést kiválasztani.

4.9 2022.01.01-től induló előfizetések esetén a Bérlő köteles 20 000 Ft kauciót fizetni legkésőbb a kerékpár átvételekor.

5. Csere/javítás

5.1 A Szolgáltató arra törekszik, hogy 24 órán belül kicserélje/javítsa a kerékpárt, miután a Bérlő behozta a kerékpárt a 1076 Budapest Sajó u. 2-be. A csere/javítás a Bérlővel történő egyeztetés alapján történik.

5.2 Ha ezt a célidőt nem érik el, a Bérlő nem követelhet semmilyen kompenzációt vagy fizetést.

5.3 A cserére/javításra csak a kerékpár meghibásodása, elvesztése vagy ellopása esetén kerülhet sor, és csak 1076 Budapest Sajó u. 2-ben.

5.4 Ha a Bérlő indokolatlanul javítást igényel („indokolatlan javítás”), a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 10.000 Forint felesleges javítási díjat számlázzon a Bérlőnek. 

5.5 Amikor a Szolgáltató kerékpárt javít, a Bérlő átadja a kerékpárt a Szolgáltatónak, beleértve a lakatot és a hozzá tartozó kulcsot és a lámpát.

6. Az Előfizetés és felmondás

6.1 Az Előfizetés egy hónapos (30 nap)  időtartamra szól. Az időszak lejárta után az Előfizetés minden alkalommal automatikusan meghosszabbodik egy hónapos időszakra.

6.2 Az Előfizetés nem teljes hónapjának költségeit a hátralévő napok számából és a választott előfizetés díjából számoljuk ki.

6.3 Az Előfizetés felmondási ideje egy hónap. Attól a naptól kezdve, hogy az Előfizető bérlő általi írásbeli felmondását a Szolgáltató e-mailben megkapta, az Előfizetés még egy hónapig folytatódik, ami azt jelenti, hogy az Előfizetés egy hónappal azt a napot követően ér véget, amikor a Szolgáltató megkapta a lemondást. (a „befejezés dátuma”).

6.4 Az Előfizetés megszüntetése után a Bérlő még jogosult a kerékpár használatára, és köteles megfizetni az Előfizetés költségeit a Befejezés dátumáig.

6.5 Bérlőnek legkésőbb a Befejezés időpontjában vissza kell adnia a kerékpárt és a kulcsát a lakatot és a lámpát.

6.6 Ha a Bérlő a Befejezés dátuma előtt leadja a kerékpárt, ez megszünteti a Bérlőnek az Előfizetés alapján fennálló összes jogát, de köteles az előfizetés Befejezési dátumáig fizetni az előfizetést a Szolgáltatónak.

6.7 Mielőtt az kerékpárt visszaküldené a Szolgáltatónak, a Bérlő bármikor visszavonhatja a lemondást, és újbóli aktiválhatja az Előfizetést azáltal, hogy e-mailt küld a Szolgáltatónak.

6.8 Ha az e-bike-ot a Bérlő a Befejezési dátumáig nem adta át a Szolgáltatónak, akkor a Bérlő minden Befejezési dátumon túli napért 5.000 Forint kötbért köteles megfizetni, amíg át nem adja a kerékpárt vagy meg nem hosszabbítja az előfizetését.

6.9 Ha a kerékpárt a Befejezés dátumától számított hét napon belül nem adták át a Szolgáltatónak, és az Előfizetést nem aktiválták újra, a Szolgáltató lopásról számol be a Bérlő részéről. Ebben az esetben a Bérlő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak az elszenvedett veszteséget, amelyet 150 000 Forintban állapítanak meg, a Szolgáltató azon jogának sérelme nélkül, hogy kérje az általa elszenvedett kár teljes megtérítését, amennyiben az meghaladja 150 000 Forintot.

7. Lopás vagy elvesztés

7.1 A kerékpár elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles ezt 24 órán belül bejelenteni a Szolgáltatónak, átadni a Szolgáltatónak a kerékpár kulcsát, és jelenteni a lopást a rendőrségen a Szolgáltatóval együtt. Ebben az esetben a Bérlő a kerékpárért  150 000 Forintos önrésszel tartozik, és a Szolgáltatótól az önrész megfizetése után kap új csere kerékpárt.

7.2 Ha a Bérlő nem, vagy nem időben jelzi a kerékpár elvesztését vagy ellopását, vagy ha Bérlő nem tudja átadni a kerékpár kulcsát a Szolgáltatónak mert nem megfelelően lakatolta le a kerékpárt és a lakatban maradt a kulcs, a Bérlő a 150 000 Forint önrészen felül további 100 000 Forint gondatlansági pótdíjjal tartozik, a Szolgáltatónak.

7.3 Az olyan események megelőzése érdekében, mint az elvesztés, lopás és sérülés, a kerékpárt mindig rögzíteni kell a bicska lakattal. 

7.4 Ha egy hiányzó vagy ellopott kerékpárt az Előfizetés időtartama alatt megtalálnak, a Bérlőnek legfeljebb a befizetett önrész jóváírása történik meg. A Szolgáltató ezt az összeget a kerékpár állapota és minden egyéb költség alapján határozza meg.

7.5 Ha kiderül, hogy a Bérlő helytelen információt szolgáltatott, amely hátrányos helyzetbe hozta a Szolgáltatót, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 30 000 Forint összegű tisztességtelenségi pótdíjat számoljon fel. Ez az összeg az önrészen és az esetleges gondatlansági pótlékon felül szerepel.

7.6 Ha a kerékpár egyes részei hiányoznak vagy ellopják őket, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ezt legfeljebb az önrész erejéig felszámolja a Bérlőnek. A kerékpár alkatrészeinek árlistája kérhető a Szolgáltatótól.

8. Sérülés és szervizelés

8.1 A Bérlőnek 24 órán belül be kell jelentenie a kerékpár vandalizmus okozta károsodását a Szolgáltatónak.

8.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a kerékpár állapotát. Az ügyfél köteles együttműködni a szükséges szervizekkel vagy karbantartásokkal, a Szolgáltató kérésére.

8.3 Abban az esetben, ha a kerékpár a szokásos használattól eltérően károsodik és elhasználódik, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kapcsolódó költségeket megtérítse Bérlőtől.

8.4 Harmadik fél által okozott kár esetén a Bérlő köteles benyújtani a Szolgáltatónak a harmadik fél elérhetőségeit, valamint a helyzet leírását, amelyet mindkét fél jóváhagyásra aláírt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Bérlőt felszámolja a kárért.

9. Fizetési feltételek

9.1 Bérlő köteles automatikusan levonódó bankkártyás fizetést engedélyezni az előfizetés kezdetén a havi előfizetési költségek és az esetleges egyéb költségek fedezésére.

9.2 További díjak, például önrészek vagy egyéb díjak esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy fizetést kérjen, mielőtt új Biciklit szállítana a Bérlőnek.

9.3 Ha az Előfizetési költségeket nem lehet levonni a megadott bankkártyáról, vagy azokat jogtalanul törlik, akkor a Bérlő tartozik a szolgáltató felé. Bérlő emlékeztetőt kap az esedékes összeg kifizetésére 8 napon belül. Ha az összeget további 3 napon belül nem fizeti ki, a Szolgáltató benyújtja a behajtási igényt. Minden többletköltség, kamat és bíróságon kívüli költség a Bérlőt terheli.

10. Használt kerékpár becserélése

10.1 Lehetséges, hogy a Bérlő az Előfizetés kezdetén régi kerékpár beszámítását kérje, és ezért cserébe az előfizetést egyedi kedvezménnyel vegye igénybe.

10.2 A kedvezmény kerékpáronként kerül meghatározásra, és erről a Bérlőnek és a Szolgáltatónak kell megállapodnia. Ha a Bérlő és a Szolgáltató nem tud megállapodni a kedvezményben, akkor a Szolgáltató nem veszi át a kerékpárt.

10.3 Ha a Bérlő olyan kerékpárral kíván kereskedni, amely nem a Bérlő birtokában van, tehát lopott, akkor az Előfizetés azonnal megszűnik, és erről értesítik a hatóságokat.

11. Felelősség

11.1 Bérlőnek át kell vizsgálnia a kerékpárt átvételkor. Ha a Bérlő átveszi az e-bike-ot akkor ez annak bizonyítéka, hogy az megfelelően működik.

11.2 A Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót az kerékpár esetleges hibáiról.

11.3 A kerékpár használata a Bérlő saját felelősségére történik. Amennyiben a Bérlőnek kétségei merülnek fel a kerékpár biztonságosságával kapcsolatban, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

11.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Bérlő által a kerékpár használata miatt elszenvedett károkért, kivéve, ha a Szolgáltató szándékos vagy súlyos gondatlanságot követ el.

12. Módosítások

12.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizetés költségeinek megváltoztatására. A változásokról a hatálybalépés előtt e-mailben értesítjük a Bérlőt.

12.2 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.

12.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Bérlővel szemben fennálló követeléseit bármikor harmadik félnek adja át.

13. Kötelezettségszegés

13.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizetés azonnali hatállyal történő felmondására, részben vagy egészben, vagy lemondhatja az Előfizetést a Bérlőnek szóló írásbeli értesítés útján, ha:

  • a Bérlő nem teljesíti az Előfizetésből eredő kötelezettségeit;
  • a Bérlő a fizetések ideiglenes vagy végleges felfüggesztését kéri, vagy ideiglenes vagy végleges felfüggesztést kap számára;
  • csődeljárást vagy felszámolási kérelmet nyújtanak be a Bérlő vonatkozásában, vagy ha csődbe vagy felszámolás alá helyezik őket;
  • a Bérlő a kerékpárt az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel ellentétben használja (pl. a 4. pont rendelkezéseivel);
  • a Bérlő a Szolgáltató véleménye szerint visszaél a Szolgáltató által kínált szolgáltatással;
  • a Bérlő szándékosan helytelen információkat közöl a Szolgáltatóval, vagy
  • a Bérlő egyébként nem tekinthető úgy, hogy képes teljesíteni az Előfizetésből eredő kötelezettségeit.

13.2 Bérlőnek joga van azonnal felmondani az Előfizetést, ha a Szolgáltató ismételten és / vagy súlyosan nem teljesítette az Általános Szerződési Feltételekben leírt kötelezettségeit.

14. Adatvédelem

14.1 A Szolgáltató fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Az, hogy miként védjük az Ön személyes adatait, az adatvédelmi nyilatkozatunkban található. 

Az ezzel kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket a info@kruzbike.com email címre lehet címezni.

15. Panaszérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

15.1 Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

• Ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 09:00 – 17:00
• E-mail: info@kruzbike.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 15.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 15.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Kosár

Announce discount codes, free shipping etc